Sắp xếp:

CỌ NHẬT

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc trắng hoặc xám 
KIỂU  :  phẳng 90% tops
CÁN  :  gỗ thông, không sơn, đầu nghiêng hoặc thẳng
ĐẦU  :  inox hoặc thiếc mạ