Sản phẩm

SẢN PHẨM

除了画笔等传统产品;画笔和平图案;装饰工具和施工辅助工具。Thanh Binh Paintbrush DNTN 很荣幸成为越南的先驱制造商,投资世界领先的先进 FILAMENT 合成纤维生产系统,生产可替代毛发的长丝房屋涂料产品。普通猪符合美国和欧洲等严格的环保法规. 长丝漆刷的价格没有猪毛贵,但也比猪毛耐用。

HOTLINE
+848 3851 1951

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình

Địa chỉ:56/70 Duong Ba Trac, Ward 2, District 8, City。Hồ Chí Minh 751620,Việt Nam
Facebook:https
://www.facebook.com/thanhbinhcorp.vn/ Email:Kinhdoanh@thanhbinhcorp.vn
International customers:contact@thanhbinhcorp.vn
Fax:(0283).856.8414
Điện Thoại:( 0283 )851.8123 - (0283)983.2012
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0302050744. Cấp ngày: 14/01/2019 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh