Dụng Cụ Xây Dựng

DỤNG CỤ XÂY DỰNG

Đáp ứng nhu cầu đa dạng trong việc chuẩn bị và hoàn thiện bề mặt công trình, Doanh Nghiệp Cọ Sơn Thanh Bình cung cấp các thiết bị, dụng cụ xây dựng như sủi đa năng, bay hồ, bàn chà nhám, súng siicon...hỗ trợ tốt cho việc chuẩn bị bề mặt trước khi sơn.

HOTLINE
+848 3851 1951

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình

Địa chỉ:56/70 Duong Ba Trac, Ward 2, District 8, City。Hồ Chí Minh 751620,Việt Nam
Facebook:https
://www.facebook.com/thanhbinhcorp.vn/ Email:Kinhdoanh@thanhbinhcorp.vn
International customers:contact@thanhbinhcorp.vn
Fax:(0283).856.8414
Điện Thoại:( 0283 )851.8123 - (0283)983.2012
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0302050744. Cấp ngày: 14/01/2019 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh