Sắp xếp:

CỌ CÁN NHỰA MÀU HỒNG SYN

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  sợi tổng hợp
KIỂU  :  phẳng
CÁN  :  nhựa màu hồng có bọc màng co.
ĐẦU  :  thiếc mạ