Sắp xếp:

CỌ VẼ NÂU

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông ngựa thuộc nâu 
KIỂU  :  phẳng 90% tops
CÁN  :  gỗ sơn màu nâu
ĐẦU  :  nhôm dẹp, xi bóng