Sắp xếp:

CỌ VẼ ĐẦU TRÒN

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc trắng 
KIỂU  :  phẳng 90% tops
CÁN  :  gỗ sơn dầu bóng
ĐẦU  :  nhôm tròn, xi bóng