Sắp xếp:

CỌ THỎ

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông dê thuộc trắng 
KIỂU  :  phẳng 90% tops
CÁN  :  gỗ sơn vẹt-ni 
ĐẦU  :  thiếc mạ