Sắp xếp:

CỌ THĂNG LONG VÀNG SYN

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  sợi tổng hợp
KIỂU  :  phẳng 60% tops
CÁN  :  nhựa màu nâu có bọc màng co.
ĐẦU  :  thiếc mạ