Sắp xếp:

CỌ TẠO VÂN

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  sợi nylon xanh lá 
KIỂU  :  gồ ghề
CÁN  :  gỗ, không sơn
ĐẦU  :  thiếc mạ