Sắp xếp:

CỌ NYLON TRẮNG

CÔNG DỤNG  :  cọ rửa 
CHẤT LIỆU  :  sợi nylon trắng 
KIỂU  :  phẳng
CÁN  :  gỗ, không sơn
ĐẦU  :  thiếc mạ