Sắp xếp:

CỌ GỖ THĂNG LONG

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc trắng và sợi filament 
KIỂU  :  phẳng 90% tops
CÁN  :  gỗ dài, nhiều màu sơn
ĐẦU  :  thiếc mạ