Sắp xếp:

CỌ ĐẦU XÉO

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc trắng hoặc đen 
KIỂU  :  đầu xéo 90% tops
CÁN  :  gỗ, không sơn
ĐẦU  :  thiếc mạ