Sắp xếp:

CỌ CÁN NHỰA MÀU NÂU

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc trắng 
KIỂU  :  phẳng 60% tops
CÁN  :  nhựa nâu
ĐẦU  :  thiếc mạ