Sắp xếp:

CỌ CÁN NHỰA MÀU HỒNG

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo trộn sợi filament 
KIỂU  :  phẳng 60% tops
CÁN  :  nhựa hồng bọc màng co
ĐẦU  :  thiếc mạ