Sắp xếp:

CỌ CÁN NHỰA MÀU ĐEN

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo trộn sợi filament 
KIỂU  :  phẳng
CÁN  :  nhựa đen có màng co
ĐẦU  :  thiếc mạ