Cọ Sơn Hoa Văn
2015-12-01 15:04:14

Cọ Sơn Hoa Văn

 Cọ Sơn Hoa Văn là cọ sơn tạo vân hoa văn trên sơn nước hoặc trên sơn dầu.

 

Cọ sơn hoa văn

cọ sơn hoa văn là cọ tạo vân gỗ, tạo vân mây trên sơn.

Cọ tạo vân gỗ trên sơn dầu có tấm nhựa xanh dương với cán gỗ, dùng cho sơn dầu để tạo hiệu ứng vân gỗ một cách đơn giản và nhanh chóng, cán gỗ không sơn. bề mặt tạo vân màu xanh dương.

 

 

cọ sơn hoa văn
cọ sơn hoa văn

cọ sơn hoa văn màu xanh dùng để tạo vân gỗ bằng sơn dầu. Ngoài ra, bên dưới hình còn có cọ sơn cán ngắn.


cọ sơn hoa văn tạo vân gỗ

cọ sơn tạo vân gỗ


cọ sơn hoa văn nylon màu xanh

cọ tạo vân nylon màu xanh dùng để tạo hiệu ứng những đường vân.