Sắp xếp:

CỌ MÃNH LÔNG XÁM

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc xám 
KIỂU  :  phẳng 60% tops
CÁN  :  gỗ mãnh không sơn
ĐẦU  :  thiếc mạ