Sắp xếp:

CỌ GÔN

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo hoặc lông dê thuộc trắng 
KIỂU  :  phẳng 90% tops
CÁN  :  gỗ dài, không sơn, dạng nghiêng
ĐẦU  :  thiếc mạ