Sort:

CỌ MÀU XIN CHÀO

CÔNG DỤNG  :  các loại sơn 
CHẤT LIỆU  :  lông heo thuộc trắng 
KIỂU  :  phẳng 60% tops
CÁN  :  gỗ dài nhiều màu sơn
ĐẦU  :  thiếc mạ
HOTLINE
+848 3851 1951

THANH BINH PAINT BRUSH MANUFACTURING ENTERPRISE

56/70 Duong Ba Trac str., Ward 2 District 8, Ho Chi Minh City
Tel: +848 3851 1951 / +848 38518123
Fax: +848 3856 8414
Email: uyen.ttt@thanhbinhcorp.vn