2016-01-15 13:08:24

Trang tr nh ??c ?o b?ng d?ng c? t?o vn g?

V?i thi?t k? t?i gi?n, d? thi cng v ti s? d?ng nhi?u l?n, d?ng c? t?o vn g? l gi?i php h?u hi?u cho cc ch? nh th?u c?ng nh? cc khch hng c nhu c?u lm ??p b?c t??ng nh mnh thnh nh?ng m?ng vn g? ngh? thu?t v b?t m?t.

 

V?i xu h??ng ki?n trc hi?n ??i, cc nh th?u v?n lun ?u i mang ch?t li?u g? vo trong n?i th?t ngi nh ?? t?o khng gian nh? nhng v tinh t?. Tuy nhin, ngu?n g? t? nhin ngy cng khan hi?m v ?? b?n theo th?i gian c?a v?t li?u ny v?n cn h?n ch?. N?m b?t ???c tm l c?a khch hng, C? S?n Thanh Bnh ? cho ra m?t dng s?n ph?m d?ng c? t?o vn g? dnh cho s?n d?u v s?n n??c.

 

c? t?o vn g?

 

V?i thi?t k? t?i gi?n, d? thi cng v ti s? d?ng nhi?u l?n, d?ng c? t?o vn g? l gi?i php h?u hi?u cho cc ch? nh th?u c?ng nh? cc khch hng c nhu c?u lm ??p b?c t??ng nh mnh thnh nh?ng m?ng vn g? ngh? thu?t v b?t m?t.

 

m?u c? t?o vn g?

m?u c? t?o vn g?

 

??c ?i?m c?u t?o c?a d?ng c? t?o vn g? Thanh Bnh:

D?ng c? t?o vn g? Thanh Bnh c 2 dng s?n ph?m dnh cho s?n d?u v s?n n??c. D?ng c? t?o vn g? dnh cho s?n n??c ???c thi?t k? g?m 1 t?m nh?a hnh vn mu xanh l, pha sau c 1 hng r?ng c?a dng ?? t?o s? g?, tay c?m lm b?ng g? t?o s? bm dnh khi s? d?ng. D?ng c? t?o vn g? trn s?n d?u c mi?ng nh?a hnh vn mu xanh d??ng g?n v?i cn g?.
 
 
c? t?o vn g?
 
Cch s? d?ng d?ng c? t?o vn g?:
1. Dng b?t trt lm cho b? m?t ???c ph?ng v s?n ln b? m?t m?t l?p s?n c pha mu c?a vn g?.
2. Sau khi s?n lt ? kh, ta s?n ln 1 l?p s?n c mu khc v?i mu s?n lt, mu ny l mu c?a vn g?.
3. Khi l?p s?n vn cn ??t ta s? d?ng ph?n c? c hnh r?ng c?a ?? t?o ra cc s? g?, ngay sau ? t?o cc vn g? b?ng cch ko t? ??nh c? t?o vn ko l t? trn xu?ng..
 
 
c? t?o vn g?
 
4. ?? t?o m?t g? ho?c cc ???ng vn g?, b?n ch? c?n h? th?p ho?c nng cao kh?u tay c?m. Ko h?t b? m?t c?a c? l ta ???c m?t m?t g?, ?? l?n c?a m?t g? c th? thay ??i ty thch theo t?c ?? v t?n su?t nng ln h? xu?ng c?a kh?u tay. 
 

 c? t?o vn g?

 

Nh?ng ?u ?i?m khi s? d?ng d?ng c? s?n gi? g? 

 

c? t?o vn g? 

     - Mu s?c ??c ?o, ?a d?ng, b?n c th? ty ch?n mu s?n m khng c?n ph?i b?t bu?c mu g? theo truy?n th?ng.
     - Ch?t l??ng bm dnh s?n t?t, khng b? bong trc, bay mu nh? gi?y dn t??ng.
     - Ti?t ki?m chi ph h?n so v?i vi?c ?p g? th?t.
     - C th? s? d?ng ?? t?o hi?u ?ng vn g? trn nhi?u b? m?t nh? tr?n th?ch cao, v?i b?, g?, tranh s?n d?u,
 
 
c? t?o vn g? 
 
 
B?i s? ti?n d?ng v tho?i mi sng t?o, d?ng c? t?o vn g? c th? s? d?ng trong m?i khng gian trong c?n nh c?a b?n.
 
??u tin l phng khch - khng gian quan tr?ng v t?i ?u ?? th? hi?n phong cch c?ng nh? s? thch c?a ch? nh. ?y l phng b?n s? ti?p ?n khch, b?n b, ng??i thn; h?n th? n?a ?y c?ng l n?i m?i thnh vin trong gia ?nh c?ng s? cng nhau ?on t?, quy qu?n bn nhau tr chuy?n, xem phim,
 
 
c? t?o vn g?
 
c? t?o vn g?
 
 
Chnh v v?y c?n phng nn ???c trang tr sao cho b?t m?t, t?o ?n t??ng v?i m?i ng??i v th? hi?n ???c phong cch c?a gia ch?. B?n c th? k?t h?p nh?ng mu s?c ??m, thi cng cc hnh vn to t?ng thm s? s?ng ??ng, thu ht.
 
??i v?i phng ng? th c?n s? tinh t?, tho?i mi, gip b?n d? dng ng? ngon. ?y l n?i b?n th? gin, ngh? ng?i sau m?t ngy lm vi?c v?t v?, h?c t?p c?ng th?ng v v?y b?n c th? thi?t k? cc ???ng vn g? nh?, k?t h?p v?i cc mu s?c trung tnh s? gip b?n ng? ngon v su h?n.
 
 m?u c? t?o vn g?
 
c? t?o vn g?
 
 
??i v?i phng ng? cho tr? nh? s? th?t d? dng v?i nh?ng hnh vn g? r?ng v di, k?t h?p nh?ng gam mu sng t?o nn c?m gic chn th?c v g?n g?i v?i thin nhin.
 
 
m?u c? t?o vn g?
 
c? t?o vn g?
 
B?n c th? t? do sng t?o nh?ng m?ng t??ng trong c?n nh c?a mnh ty theo s? thch v cch s? d?ng. Ch? c?n linh ??ng trong vi?c ph?i mu s?c th ch?c ch?n khng gian nh b?n s? th?t tuy?t ??p v ?n t??ng.
 
m?u c? t?o vn g?
 
Bn c?nh dng s?n ph?m t?o vn gi? g?, C? S?n Thanh Bnh cn c nhi?u dng s?n ph?m trang tr khc nh?: c? l?n gai, bn ch?m trang tr, bn ch?m ? hoa c??ng, d?ng c? t?o vn ?, d?ng c? t?o vn tam gic, sng phun gai cng v?i hng tr?m m?u l?n hoa v?n, decan trang tr, ch?c ch?n b?n s? c nhi?u s? l?a ch?n ?? t ?i?m thm cho khng gian c?a mnh.