2015-12-08 15:11:01

Th? no l m?t cy c? l?n t?t?

M?t cy c? l?n t?t ty thu?c vo nhi?u y?u t?, trong ? y?u t? quan tr?ng nh?t ph? thu?c vo ch?t l??ng c?a v?i c? l?n.

M?t cy c? l?n t?t ty thu?c vo nhi?u y?u t?, trong ? y?u t? quan tr?ng nh?t ph? thu?c vo ch?t l??ng c?a v?i c? l?n.  

???c ??u t? quy trnh s?n xu?t d?ng c? s?n khp kn tin ti?n c?a ??c, Doanh nghi?p C? s?n Thanh Bnh gi?i thi?u cc lo?i s?n ph?m C? L?n (Ru-l l?n s?n) c ch?t l??ng ?u vi?t ?p ?ng nh?ng yu c?u kh?t khe nh?t ?? mang l?i s? hon h?o cho b? m?t c?a cng trnh.   

 c? l?n 

c? l?n

C? L?n Thanh Bnh c hai dng s?n ph?m l c? l?n s?n d?u v c? l?n s?n n??c. C? l?n s?n d?u ???c c?u t?o b?ng v?i polyacrylic, c thnh ph?n acrylic cao nn kh? n?ng th?m d?u t?t. Cn c? l?n s?n n??c ???c c?u t?o t? v?i polyester nn ?? th?m s?n n??c cao.

 c? l?n c? l?n 

?u ?i?m c?a c? l?n Thanh Bnh:

- C?u trc v?i ?nh t?i ?ng cch gip cy l?n khi s? d?ng khng b? n?y.

- ?? d?y c?a v?i c thng s? ph h?p ?? ti?t ki?m s?n v th? s?n. 

 - V?i gi? s?n n??c t?t (ch?t li?u v?i polyester).

 - V?i gi? s?n d?u t?t (ch?t li?u v?i polyacrylic) .

 - V?i trn ?ng khng c v?t n?p/???ng l?n.

 - Khng b? bung n?p. N?p v ?ng ?n kh?p v?i nhau.

 - Khng b? r? st. L?p si trn cy s?t t?t.

- V?i khng xc kh?i ?ng l?n cho d dng l?c x. 

?ng c? l?n

- ?ng v?i cy l?n c th? thay th? d? dng.

- 3 thanh s?c c?a cy l?n c?ng v r?t kin c?.   

   ?ng c? l?n ?ng c? l?n